Begeleiding

Carpe Diem! Met ondersteuning die samen met u naar een oplossing zoekt.

Het kan iedereen overkomen, problemen door een ziekte, beperking en/of psychische klachten. Wij helpen door samen op zoek te gaan naar een oplossing. Wij vragen met u een maatwerkvoorziening aan bij de gemeente en stellen vervolgens een plan op. In dit plan keert de visie van Carpe Diem als rode draad terug.

AMBULANTE BEGELEIDING

Soms stapelen de problemen zich op en heeft u behoefte aan steun. U staat er niet alleen voor. Met deskundige ondersteuning vanuit Carpe Diem kunt u de regie in uw leven terugkrijgen.

De begeleiding bij Carpe Diem is laagdrempelig en is er op gericht om samen aan de toekomst te werken. Onze begeleiders ondersteunen op verschillende levensdomeinen zoals de financiën, een zinvolle dagbesteding en sociale contacten. De begeleiding kent een integrale benadering die toegesneden is op de persoonlijke situatie.

SPECIALISTISCHE (AMBULANTE) BEGELEIDING

Carpe Diem heeft gespecialiseerde medewerkers die ruime ervaring hebben in het begeleiden van cliënten met een (licht) verstandelijke beperking of cliënten waarbij sprake is van multiproblematiek in de randstadgebieden.

Deze multiproblematiek bestaat vaak uit een combinatie van sociaaleconomische- en psychosociale hulpvragen, problemen in de thuissituatie en andere hulpvragen waarvoor ondersteuning nodig is. Bovendien hebben deze cliënten juist moeite met de hulpverlening, bijvoorbeeld omdat ze hulp afwijzen of voortijdig afbreken, of omdat ze weigeren mee te werken. Carpe Diem beschikt over medewerkers die in staat zijn om vanuit een beter begrip, de identiteit en de culturele achtergrond van deze cliënten maatwerk te bieden.

Terug naar overzicht

Wilt u meer weten over onze diensten of een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Klik hier
Website laten maken door Modual.