Privacybeleid

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. In de termen van de wet is zorginstelling Carpe Diem de verantwoordelijke en zijn de cliënten en medewerkers de betrokkenen. De wet spreekt van het "verwerken van persoonsgegevens". Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan. Naast deze algemene privacy wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

ZORGINSTELLING CARPE DIEM

Binnen zorginstelling Carpe Diem worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit kan zowel voor cliënten zijn als voor medewerkers. Voor cliënten is het verzamelen van de gegevens belangrijk voor een goede behandeling en nodig voor de financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een wettelijke verplichting als het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Infectieziektewet. Voor medewerkers worden personeelsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het werkzaam zijn bij zorginstelling Carpe Diem.

DE PLICHTEN VAN ZORGINSTELLING CARPE DIEM

DE RECHTEN ALS BETROKKENE

Indien zorginstelling Carpe Diem het niet eens is met het verlenen van een bovenstaand recht dan kan de cliënt of de medewerker een klacht indienen conform de geldende klachtenprocedure. Als laatste mogelijkheid kan beroep ingesteld worden bij de civiele rechter. De belangen van een cliënt kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of curator of mentor).

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Dit kan zowel binnen als buiten zorginstelling Carpe Diem plaatsvinden. Het dient wel te passen binnen de oorspronkelijke doelen van het verzamelen van gegevens of met toestemming of volgens een wettelijk voorschrift. Voorbeelden zijn: mede zorgbehandelaars en pensioenfondsen.

Klik hier voor het privacyreglement van zorginstelling Carpe Diem.

Terug naar overzicht

Wilt u meer weten over onze diensten of een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Klik hier
Website laten maken door Modual.