Persoonlijke verzorging

  • Hulp bij het douchen 
  • Hulp bij het uit – en aankleden 
  • Hulp bij toiletgang 
  • Hulp bij het aan – en uittrekken van de steunkousen

Hulp bij de persoonlijke verzorging is hulp bij de dagelijks terugkerende ADL-handelingen.

 Onze medewerkers ondersteunen u hier graag mee. Uitgangspunt hierbij is uiteraard het stimuleren van de zelfredzaamheid waarbij u de zelfregie ten alle tijden in eigen hand neemt. Ook kunnen onze medewerkers u begeleiden bij het omgaan met uw ziekte of chronische aandoening. Hulp bij persoonlijke verzorging kan tijdelijk zijn, maar het is ook mogelijk dat u langdurig zorg nodig heeft. 

Doorgaan