Zorg nodig?

Om zorg te kunnen krijgen heeft u een indicatiebesluit/ beschikking nodig. Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van de voor u benodigde zorg. Wanneer u behoefte heeft aan zorg, kunt u contact opnemen met ons. Wij maken dan een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek geven wij u informatie over Carpe Diem en de zorgprocedures.

Aanvraag

Voor begeleiding en huishoudelijke hulp wordt de aanvraag bij de gemeente ingediend. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. Op de beschikking van de gemeente staat voor welke zorg u in aanmerking komt. 

Voor zorg vanuit de WLZ dient een aanvraag ingediend te worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Indien u in aanmerking komt voor WLZ zorg krijgt u een indicatiebesluit van het CIZ waarop de omvang van de zorg in de vorm van een clientprofiel staat vermeld.

Zorg start

Wanneer u uw indicatiebesluit/ beschikking heeft ontvangen, kunnen wij de zorg bij u starten. Voor de aanvragen voor ondersteuning vanuit de WMO en de zorg vanuit WLZ geldt een behandeltermijn van zes weken. 

Heraanvraag

Als u reeds bij ons in zorg bent en uw indicatiebesluit verloopt, inventariseren we samen met u of u nog zorg nodig heeft. Als blijkt dat er nog steeds behoefte is aan zorg, bekijken we of uw zorgbehoefte is veranderd. Misschien heeft u meer of minder zorg nodig. Samen met u vragen we dan een herindicatie aan.

Opzeggen

Het kan zijn dat u geen zorg meer van ons wil. U kunt dan te allen tijde, zonder opzegtermijn, de zorg bij ons beƫindigen. Hiervoor kunt u mailen naar info@carpediemzorg.nl

Wilt u meer weten over onze diensten of een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Klik hier
Website laten maken door Modual.