Uitsluitingscriteria Carpe Diem

Ambulante Begeleiding en Huishoudelijk hulp

Zorginstelling Carp Diem biedt begeleiding aan alle doelgroepen met een specialisme in de doelgroep licht verstandelijk beperkten (LVB) en multiproblemgezinnen. Voor zowel de dienst begeleiding als huishoudelijk hulp gelden een aantal uitsluitingscriteria.

Uitgesloten van ondersteuning zijn de volgende omstandigheden:

  • Acute psychische nood
  • Verslaving aan harddrugs
  • Ernstige criminele vergrijpen met hoge recidivekans
  • Cliënten die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van zorginstelling Carpe Diem
  • Discriminatie en intimiderend gedrag van cliënt en/of naaste(n)
  • Werkomgevingen waarin de zorg niet veilig uitgevoerd kan worden (ARBO).

Wilt u meer weten over onze diensten of een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Klik hier
Website laten maken door Modual.